Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Nieuws 30/03/20

Coronacrisis: AFM ziet toe op liquiditeit vermogensbeheer

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderhoudt nauw contact met de vermogensbeheersector over de gevolgen van de impact van de coronacrisis voor de sector. De huidige marktomstandigheden vragen om extra alertheid en discipline van alle betrokken partijen.

In de contacten met beheerders van beleggingsinstellingen, instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) en Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas) gaat speciale aandacht uit naar de liquiditeit in de markt, de netto instroom van middelen en overige consequenties van Covid-19. 

De AFM ziet erop toe dat beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s de AFM en beleggers direct informeren als zij specifieke instrumenten inzetten om de liquiditeit te bevorderen, de inkoop of terugbetaling van deelnemingsrechten opschorten of als zij de bepaling van de intrinsieke waarde (NAV) uitstellen. Informatie hierover dient correct, duidelijk en niet-misleidend te zijn. In de beleidsregel Informatieverstrekking geven wij meer duiding over wat wij verstaan onder correcte, duidelijke en niet-misleidende informatieverstrekking.

Vinger aan de pols 

Wij houden permanent een vinger aan de pols om te bezien in hoeverre fondsen en beleggers geraakt worden als gevolg van de coronacrisis. Voorbeelden van liquiditeitsbeheersingsmaatregelen die direct gemeld moeten worden zijn het opschorten van inkoop of terugbetaling van deelnemingsrechten, het instellen van gates, het opzetten van side pockets en het uitbetalen van uittredende beleggers in onderliggende stukken (‘redemption in kind’).

Beheerders van fondsen kunnen bovengenoemde maatregelen melden bij de AFM, via meldingenaifmd@afm.nl.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.