Terug

Beter integriteitstoezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

Nieuws

Ingang AFM-gebouw waar man naar buiten loopt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het integriteitstoezicht op accountantsorganisaties.

Het BFT houdt toezicht op witwassen en terrorismefinanciering bij accountants en belastingadviseurs. De informatie van het BFT is daarom nuttig voor het integriteitstoezicht van de AFM op de accountancysector.

Meldgedrag van accountants

De informatie die uitgewisseld wordt, zal vooral het meldgedrag van accountantsorganisaties en de voor hen werkzame accountants en belastingadviseurs betreffen. Zo is het voor de AFM belangrijk dat zij kan nagaan of een accountantsorganisatie tijdige en volledige meldingen over witwassen en terrorismefinanciering doet. Ook kan het zijn dat het BFT een overtreding constateert, die een accountantsorganisatie mogelijk niet bij de AFM heeft gemeld. Daarbij kan ook een beleidsbepaler betrokken zijn, waardoor de betrouwbaarheid van deze persoon in het geding kan raken. 

Wetswijziging maakt informatie-wisseling mogelijk

De informatie-uitwisseling tussen de AFM en het BFT is mogelijk door een wetswijziging op 1 januari 2020. De wetgever bepaalde wel dat de AFM en het BFT daarvoor formele afspraken moesten maken. Dat leidde tot het samenwerkingsconvenant.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel