Terug

Caribisch Nederland: help klanten met hypotheekproblemen

Nieuws

Klanten kunnen door de coronacrisis moeite hebben om hun hypotheek te betalen. Het is belangrijk dat hypotheekaanbieders goed met deze betalingsproblemen omgaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert daarom 10 uitgangspunten voor hypotheekaanbieders.

Hypotheekaanbieders in Caribisch Nederland verlenen klanten momenteel drie maanden uitstel van betaling. Een aantal aanbieders verleent standaard uitstel aan al haar klanten. Ook als de klanten geen uitstel nodig hebben en hier niet om hebben gevraagd.

Individuele oplossing voor klanten met hypotheekproblemen

De AFM roept hypotheekaanbieders binnen Caribisch Nederland op om individuele oplossingen te bieden aan klanten die hun hypotheeklasten niet kunnen betalen. Het standaard verlenen van uitstel aan klanten is niet in het belang van iedere klant. Uitstel van betaling leidt immers tot een verlenging van de looptijd van de hypotheek en verhoging van de totale kosten hiervan.

Uitgangspunten bij betalingsproblemen

De 10 uitgangspunten voor hypotheekaanbieders bieden u handvatten om samen met de klant tot een oplossing te komen. AFM geeft zo haar verwachtingen over het gewenste gedrag van hypotheekaanbieders naar hun klanten.

Tien uitgangspunten in volgorde van de klantreis.

  1. Wees goed bereikbaar voor klanten met een betalingsprobleem.
  2. Win eerst informatie in over de financiële positie van de klant voordat een oplossing wordt aangeboden.
  3. Stel bij het vinden van een oplossing het klantbelang centraal; waar is de klant nu én in de toekomst het beste mee geholpen?
  4. Bekijk per klant of een betaal- of aflospauze passend is en spreek duidelijk de duur af.
  5. Informeer klanten duidelijk over de consequenties van een gekozen oplossing.
  6. Beperk de kosten voor het helpen van een klant tot het minimale.
  7. Bevestig schriftelijk aan de klant welke afspraken zijn gemaakt.
  8. Informeer tussenpersonen over uw aanpak en geef aan wat van hen wordt verwacht.
  9. Houd gedurende de periode van de achterstand contact met de klant.
  10. Voorkom willekeur bij de behandeling van klanten.

Meer informatie

Voor meer informatie en een uitwerking van de uitgangspunten is ook een pdf beschikbaar.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail aan bes@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel