man-in-pak-met-grafieken-voor-zich
Nieuws 15/06/20

Periodieke vragenlijst naar beleggingsondernemingen: risico’s witwassen en terrorismefinanciering

De AFM heeft ook dit jaar beleggingsondernemingen gevraagd een verplichte vragenlijst over hun werkzaamheden in te vullen. De vragen gaan over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving. Eind mei is dit verzoek verstuurd.

 

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet) door onder andere beleggingsondernemingen en bijkantoren in Nederland van buitenlandse beleggingsondernemingen.

Risicogebaseerd toezicht

Het toezicht van de AFM is risicogebaseerd. Dit houdt in dat de AFM aangeleverde informatie gebruikt om risicoprofielen op te stellen van de verschillende beleggingsondernemingen. Deze risicoprofielen geven de AFM een algemeen beeld van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en in hoeverre de Wwft en de Sanctiewet worden nageleefd. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

De vragenlijst moet elk jaar worden ingevuld. In de brief die de ondernemingen hebben ontvangen staat wanneer de AFM de antwoorden ontvangen moet hebben. De vragenlijst is vanaf heden ook beschikbaar in het Engels. Meer informatie en de vragenlijsten zelf vindt u op de website van de AFM

Coronacrisis

De AFM is zich bewust van de huidige situatie rond het coronavirus en de impact op vele organisaties. We stellen de bijdrage en medewerking van de beleggingsondernemingen aan de vragenlijst op prijs. Als u niet in staat bent binnen de gevraagde termijn aan dit verzoek te voldoen, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is momenteel enkel per e-mail  bereikbaar op ondernemersloket@afm.nl. Op onze website wordt aangegeven als deze situatie is veranderd.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.