Terug

AFM informeert beleggingsinstellingen periodiek over ontwikkelingen rond coronacrisis

Nieuws

Voorgevel AFM-gebouw

Vanwege de impact van de coronacrisis op de markt informeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) periodiek beheerders van beleggingsinstellingen en icbes over relevante vragen en ontwikkelingen.

Eind maart verstuurde de AFM het  eerste bericht aan beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s. Daarna zijn nog enkele updates verstuurd, ten aanzien van verschillende onderwerpen. Deze zijn samengevoegd in een pdf.

De informatie-update van 12 juni verwijst beheerders naar twee aanbevelingen en een verklaring van de European Systemic Risk Board (ESRB) uit mei. Ook maakt de AFM duidelijk hoe instellingen om moeten gaan met het gebruik van de uitzonderingsclausule in het prospectus voor afwijking van de (maximum) kosten voor beleggers.

Voor zover nodig, gelet op marktontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis, kunnen de komende tijd verdere aanvullingen komen of kan een update worden verzonden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel