Terug

AFM: aanbevelingen voor AIFMD-herziening

Nieuws

afm-straat-gevel

Het is belangrijk dat de financiële markten in Europa efficiënt en transparant functioneren en dat systeemrisico’s beheersbaar blijven. Beheerders van beleggingsinstellingen spelen hierbij een belangrijke rol. De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) bevat regels voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) in Europa. Hoewel de doelen van de AIFM-richtlijn grotendeels worden behaald, ziet de AFM ruimte voor verbetering. 

In navolging van het recent gepubliceerde AIFMD-rapport van de Europese Commissie, brengt de AFM de position paper ‘Views on the review of the Alternative Investment Fund Directive (AIFMD)’ uit. Hierin staan de aanbevelingen van de toezichthouder uitgewerkt. Voor de totstandkoming van dit paper zijn verschillende marktpartijen en belangenorganisaties geraadpleegd.

Doorvoeren van derde landen paspoort

Eén van de belangrijkste aanbevelingen betreft het realiseren van een goed werkend derde landen paspoort. Voorwaarde voor een efficiënt werkende, transparante Europese asset management markt is dat non-EU beheerders diensten in Europa kunnen aanbieden. Het belang van een derde landen paspoort wordt vergroot door brexit.

De AFM is daarbij voorstander van een gefaseerde aanpak. Hierbij blijven de verschillende Nationale Private Placement Regimes (NPPR) van lidstaten bestaan totdat het derde landen paspoort bewezen heeft in de praktijk goed te werken.

Centrale ontvangst AIFMD-data en verbetering data-kwaliteit

Daarnaast beveelt de AFM aan om de AIFMD-data te verzamelen bij een onafhankelijke derde partij, waarbij de nationale toezichthouders toegang hebben tot deze centrale databron. Dit draagt bij aan de (tijdige) beschikbaarheid van data en aan het verhogen van de datakwaliteit.

Europees traject

Op 10 juni jongstleden is het AIFMD-rapport van de Europese Commissie gepubliceerd, bestemd voor het Europees Parlement en de Europese Raad. Hierin staan de AIFMD-onderwerpen die de Commissie wil consulteren. De consultatieronde opent naar verwachting in september. 

Toezicht AFM

De AIFM-richtlijn (op 22 juli 2013 in Nederland in werking getreden) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert voor beheerders van abi’s. Deze richtlijn heeft onder meer als doel om de activiteiten van beheerders van abi’s te onderwerpen aan Europees geharmoniseerde regels, zodat binnen Europa gewerkt kan worden met een paspoortsysteem. 

Naast de regels voor het verkrijgen van een vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen aan de beheerder, bijvoorbeeld ten aanzien van het voorkomen van belangenconflicten en het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer. Eveneens verplicht deze richtlijn beheerders van abi’s transparant te communiceren richting (potentiële) beleggers en toezichthouders. Tenslotte is het doel van de richtlijn om systeemrisico’s beter te beheersen.

                                                                                                                                                                                

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06- 11 34 02 81 of maarten.dijksma@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel