Terug

EC-publicatie: impact van vertrek VK uit EU op accountantsorganisaties

Nieuws

Kaart met getekende grens VK EU iStock-1034405652 400x200

De Europese Commissie heeft een notitie gepubliceerd waarin de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op accountantsorganisaties en audit organisaties van een derde land uiteen worden gezet.

Deze gevolgen zullen pas na het verstrijken van de overgangsperiode (die vooralsnog loopt t/m 31 december 2020) effect hebben, en kunnen nog wijzigen indien het VK en de EU voor die datum nadere afspraken maken. Dat neemt niet weg dat het VK zal worden aangemerkt als een ‘derde land’, en dat er als gevolg daarvan andere eisen en voorwaarden gaan gelden. Accountantsorganisaties en audit organisaties van een derde land wordt geadviseerd hier kennis van te nemen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel