Voorgevel AFM-gebouw
Nieuws 19/02/20

AFM legt last onder dwangsom op aan Loandome Ltd

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken.

​De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Loandome Ltd (Loandome). De AFM vermoedt dat Loandome aan Nederlandse consumenten krediet aanbiedt of bemiddelt in krediet zonder een vergunning van de AFM. Op de informatieverzoeken van de AFM heeft Loandome niet gereageerd. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te stellen of de wet wordt overtreden.

Krediet Loandome

Loandome biedt consumenten op de website www.loandome.com de mogelijkheid om krediet af te sluiten. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. Loandome heeft geen vergunning voor het aanbieden van krediet, noch voor het bemiddelen daarin. De AFM heeft onder meer om een productieoverzicht en samenwerkingsovereenkomsten gevraagd om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Loandome heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Deze partij is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat dit bedrijf niet aan de opgelegde last voldoet loopt de dwangsom op met €5.000,- tot een maximum van €50.000,-.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon en geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen of klachten over Loandome kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). De AFM kan persoonlijke problemen niet oplossen en biedt geen persoonlijk (financieel) advies of bemiddeling. Klachten van consumenten laten de AFM zien waar er problemen zijn in de markt.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020  - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.