Terug

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen en -instellingen

Nieuws

man-in-pak-met-grafieken-voor-zich

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en –ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat zij hierbij tekortschieten. Beleggingsinstellingen en- ondernemingen die transactiemonitoring helemaal niet hebben ingericht, moeten dat dit jaar nog op orde brengen.

Het vervolgonderzoek, dat in juni 2020 al is gestart, bestaat uit zes onderzoeken bij individuele beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. Hierbij checken wij onder meer of de ondernemingen transactieprofielen opstellen van hun cliënten, detectieregels hanteren voor het signaleren van ‘opvallende’ transacties en tijdig en goed melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Eerder onderzoek

In 2019 deed de AFM onderzoek bij zes (andere) beleggingsondernemingen en -instellingen. Toen bleek dat beleggingsinstellingen en –ondernemingen nog onvoldoende doen om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Om die reden zijn wij nu dit verdiepende vervolgonderzoek gestart.

Wettelijke verplichting

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-instellingen onder meer verplicht om een voortdurende controle uit te oefenen op hun zakelijke relaties (waaronder cliënten). Ook moeten zij de transacties van hun zakelijke relaties te monitoren en bij een ongebruikelijke transactie zo snel mogelijk de FIU te informeren.

Herstelacties voor eind 2020

Naast dit vervolgonderzoek en het eerdere onderzoek in 2019 doet de AFM ook jaarlijks een zogeheten Wwft-uitvraag. Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek 15% van de beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Die beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen zullen hierover binnenkort een brief ontvangen. De AFM stelt deze instellingen tot eind 2020 in de gelegenheid om na te gaan in hoeverre zij op dit moment in overtreding zijn van de Wwft en waar nodig de benodigde herstelacties uit te voeren. Hierna zal de AFM steekproefsgewijs controleren in hoeverre instellingen voldoen aan het adequaat monitoren van transacties en indien nodig gepast optreden. Als de resultaten uit de individuele onderzoeken daar aanleiding voor geven zullen wij die publiceren. In september start de AFM overigens de Wwft-uitvraag 2020 voor beleggingsinstellingen.

Achtergrond

Op onze website vindt u meer informatie over beleggingsondernemingen. Beleggingsinstellingen vallen in twee categorieën uiteen: alternatieve beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s). Meer informatie over (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen vindt u op de pagina's Beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s.

Meer weten over wat de AFM doet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering? Ga naar de website van de AFM. Hier staat ook alle relevante wetgeving over de Wwft en de Sanctiewet. Met vragen kunt u terecht bij de informatiedesk. Voor ondernemers via ondernemersloket@afm.nl en voor consumenten via info@afm.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM via 06-2144 5720 of kees.versluis@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel