Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

zakelijk-man-overleg-400x200
Nieuws 25/09/19

AFM en DNB delen inzichten over transitie naar alternatieve rentebenchmarks

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) roepen financiële ondernemingen op zich goed voor te bereiden op de overgang naar alternatieve rentebenchmarks. Marktpartijen moeten de risico’s van de overgang analyseren en passende acties ondernemen. De toezichthouders sporen marktpartijen aan over te gaan op geschikte vervangende rentebenchmarks zodra die beschikbaar zijn. Om daarbij te helpen, delen de AFM en DNB hun inzichten over de rentebenchmarktransitie en best practices van grote financiële ondernemingen.

Bewustzijn over rentebenchmarktransitie vergroten

In april vroegen de AFM en DNB aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen hoe zij omgaan met de rentebenchmarktransitie. Zo kregen de toezichthouders meer inzicht in de voorbereidingen door ondernemingen. Bij de aangeschreven ondernemingen, en de rest van de markt, vergrootte dit het bewustzijn over de impact van de transitie. 

Toezichthouders delen inzichten met hele markt

De AFM en DNB delen hun inzichten nu met de hele markt. Hierbij geven zij een beeld van het gebruik van rentebenchmarks, de geïdentificeerde risico’s en de ondernomen acties, op basis van de verstrekte informatie. Daarnaast delen de toezichthouders best practices en actuele informatie over de transitie. Bij de informatievoorziening ligt de nadruk op de Europese rentebenchmarks Euribor en EONIA.

Rentebenchmarktransitie

Door ontwikkelingen in de interbancaire markten en in regelgeving is het noodzakelijk dat het gebruik van veelgebruikte rentebenchmarks zoals Euribor, LIBOR en EONIA door financiële ondernemingen tegen het licht wordt gehouden. LIBOR en EONIA zullen mogelijk na 2021 niet langer gepubliceerd worden. Euribor wordt momenteel hervormd. Alternatieven voor deze rentebenchmarks worden door internationale werkgroepen uitgewerkt, zoals de Euro Short-Term Rate (€STR), een nieuwe rentebenchmark die is aangewezen als alternatief voor EONIA. Alle gebruikers van rentebenchmarks moeten in kaart brengen welke benchmarks zij gebruiken en hoe zij geraakt worden door de transitie.

Publicatie €STR

Op 2 oktober 2019 begint de Europese Centrale Bank met de publicatie van €STR. Vanaf die datum zal EONIA €STR volgen, met een verschil van 8,5 basispunten. EONIA zal ESTR volgen tot 1 januari 2022. De AFM en DNB benadrukken dat alle marktpartijen aandacht moeten hebben voor deze eerste stap in de transitie en voorbereid moeten zijn op mogelijke implicaties voor systemen, waarderingen en/of modellen. Ook overige risico’s moeten zij goed in kaart brengen.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.