Terug

Financiële instellingen in Caribisch Nederland kunnen zorgvuldiger werken

Nieuws

Financiële instellingen in Caribisch Nederland kunnen zorgvuldiger werken. Dat volgt uit de Marktmonitor 2019 van Caribisch Nederland. De Marktmonitor geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzicht in marktontwikkelingen. Met de verkregen informatie kan ook het toezicht op de instellingen worden aanscherpt.

De Marktmonitor Caribisch Nederland is een digitale vragenlijst die jaarlijks wordt verstuurd aan ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM in Caribisch Nederland. Uit de Marktmonitor blijkt ondermeer dat instellingen verzekeringen hebben afgesloten bij verzekeraars die daarvoor geen vergunning of notificatie van De Nederlandse Bank (DNB) hebben. Een aantal instellingen heeft verzuimd wijzigingen door te geven aan de AFM over de beleidsbepalers.

Andere ontwikkelingen zijn:

  • het aantal afgesloten consumptieve kredieten is in 2018 gedaald, terwijl het aantal hypotheken ten opzichte van 2017 is gestegen;
  • het aantal fulltimewerkende personen dat bij financiële instellingen werkt is wederom gedaald in 2018. In 2017 was ook sprake van een daling;
  • meerdere instellingen hebben aangegeven dat zij verzekeringen aanbieden, terwijl dat niet zo is.

Het is belangrijk dat instellingen binnen Caribisch Nederland de Marktmonitor invullen. Met de verstrekte informatie krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten op risico’s en trends in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen in Caribisch Nederland. Bij overtredingen van wet- en regelgeving kan de AFM vervolgstappen ondernemen.

Vragen over de Marktmonitor Caribisch Nederland?

Neem contact op via bes@afm.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel