Terug

Caribisch Nederland: AFM publiceert handleiding Wwft BES voor dienstverleners Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nieuws

caribisch-nederland-vlaggen-400x200

Per 1 juli 2021 gelden nieuwe Wwft-BES regels. Hiervoor is ook een nieuwe handleiding opgesteld.   

Een nieuwe handleiding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft nadere duiding aan de vereisten uit de Wwft BES voor dienstverleners uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook worden dienstverleners concrete handvatten aangeboden aan de hand van specifieke voorbeelden.

Het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering is een speerpunt van de AFM. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) staat regelgeving waaraan dienstverleners in Caribisch Nederland zich moeten houden. De vereisten uit de Wwft BES zijn belangrijk om te voorkomen dat op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden)  het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme. Dienstverleners op de BES-eilanden hebben hierbij een poortwachtersfunctie. De handleiding van de AFM verduidelijkt waar nodig de inhoud van de Wwft BES.

De dienstverleners op de BES-eilanden die onder Wwft BES-toezicht van de AFM staan, zijn dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, optreden als beleggingsmaatschappij of bepaalde beleggingsdiensten verlenen (zoals individueel vermogensbeheer). Uit de Wwft BES-onderzoeken die de AFM tot nu toe heeft uitgevoerd blijkt dat er vanuit de markt behoefte is aan meer guidance over deze wetgeving.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Stuur een e-mail naar bes@afm.nl.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel