Terug

IFIAR-rapport 2018 over ontwikkeling kwaliteit accountantscontroles beschikbaar

Nieuws

rapport

Het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), het internationale samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantstoezichthouders, heeft haar jaarlijkse rapport gepubliceerd van uitkomsten van reguliere onderzoeken van de IFIAR-leden. In 2018 constateerde IFIAR bij 37 procent van de onderzochte controles ten minste één ernstige tekortkoming.

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een neerwaartse trend in dit percentage zichtbaar. De aard van de tekortkomingen is vergelijkbaar met eerdere jaren. IFIAR merkt op dat de neerwaartse trend bemoedigend is, maar dat de aantallen en herhaling van dezelfde tekortkomingen laten zien dat het nog schort aan een consistentie uitvoering van audits van hoge kwaliteit.

Focus op verbetering

Het blijft dus volgens IFIAR nodig dat men blijft focussen op verbetering. IFIAR benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de kwaliteit van controles bij de accountantsorganisaties ligt en dat ze de 6 grootste netwerken, waaronder de netwerken van de Big 4-accountantsorganisaties, stimuleert verdergaande maatregelen te nemen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel