Terug

AFM geeft financiële dienstverlener aanwijzing om beleidsbepaler heen te zenden

Maatregel

overtreding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een financiële dienstverlener een aanwijzing gegeven om een van haar beleidsbepalers heen te zenden. De AFM heeft geoordeeld dat de betrouwbaarheid van deze beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat. Hierop heeft de financiële dienstverlener haar vergunning ingetrokken.

Er mag geen twijfel bestaan over de betrouwbaarheid van degenen die het beleid (mede)bepalen en personen die toezicht houden op het beleid. De AFM toetst dit op basis van eigen onderzoek en informatie die een onderneming zelf aanlevert.

De beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Stand van zaken

Besluit tot het geven

van een aanwijzing

is opgelegd

Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
17 oktober 2018 Geen (1)
(1) Er is geen bezwaar tegen het aanwijzingsbesluit ingesteld waardoor het besluit onherroepelijk is geworden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel