Terug

AFM legt aanwijzing op aan onder toezicht staande instelling

Maatregel

handje

Aan een onder toezicht staande instelling is een aanwijzing opgelegd, omdat zij in overtreding was van artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond van artikel 2:96, eerste lid, Wft is het verboden om in Nederland zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

De onder toezicht staande instelling heeft bezwaar ingesteld tegen het besluit tot het opleggen van de aanwijzing. De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard en het besluit tot het opleggen van de aanwijzing in stand gelaten. Tegen de beslissing op het bezwaar van de AFM is geen beroep ingesteld, waardoor het besluit tot het opleggen van de aanwijzing onherroepelijk is geworden.

De onder toezicht staande instelling beschikt inmiddels over de vereiste vergunning, zodat niet langer sprake is van een overtreding van artikel 2:96, eerste lid, Wft.

Stand van zaken
Aanwijzing opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
18 augustus 2017 18 september 2017 15 januari 2018 (1) Geen (2) Geen Geen Geen

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) Er is geen beroep tegen de beslissing op bezwaar ingesteld, waardoor de aanwijzing onherroepelijk is geworden.
 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel