Terug

AFM legt F. Amar een last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer F. Amar. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat F. Amar niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Deze informatie is nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

De heer Amar is bestuurder van beursgenoteerde onderneming Esperite N.V. In die hoedanigheid moet de heer Amar op grond van de Wet op het financiële toezicht (Wft) al zijn transacties in financiële instrumenten van Esperite N.V. melden aan de AFM. Het is belangrijk dat de markt op elk moment een overzicht kan krijgen van het aandelenbezit en stemrecht van bestuurders en commissarissen in de uitgevende instelling waaraan zij zijn verbonden. De AFM heeft in dit kader nadere informatie bij de heer Amar opgevraagd, zodat zij kan vaststellen of de Wft wordt nageleefd.

Informatie niet binnen termijn verstrekt

De heer Amar heeft niet volledig de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn verstrekt. Sinds 22 februari 2019 is hij daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat de heer Amar niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie nog niet volledig ontvangen. 

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De volledige beschikking kunt u hiernaast downloaden.

Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2771 of michiel.gosens@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
8 februari 2019 Geen nvt nvt nvt nvt nvt

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel