Terug

AFM legt boete op aan De Jong van De Waerdt Vermogensbeheer

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan de heer K. de Jong van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (DWV) in Roermond. De boete is opgelegd omdat DWV van oktober 2014 tot mei 2016 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en De Jong daarvoor mede verantwoordelijk was.

De overtreding

DWV was actief als vermogensbeheerder met een vergunning van de AFM. De vergunning is ingetrokken per 5 december 2017. De Jong was tot 13 april 2016 dagelijks beleidsbepaler van DWV en tot 24 mei 2016 ook bestuurder van DWV. In de praktijk had echter een derde, niet getoetste persoon, vanaf het najaar van 2014 de touwtjes in handen. De bedrijfsvoering en activiteiten van DWV en een Zwitserse vermogensbeheerder waarvan die derde eigenaar was, waren daarnaast sterk met elkaar verweven. Dit heeft ertoe geleid dat sprake was belangenverstrengeling en -conflicten. Per saldo leiden de verschillende overtredingen tot de conclusie dat DWV geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. De AFM heeft besloten om De Jong als feitelijk leidinggever aan deze overtreding te beboeten.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €50.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een verlaging of een verhoging van het basisbedrag. Wel is de boete op grond van evenredigheid en draagkracht verlaagd tot €50.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel