Terug

Activiteiten AFM in 2019

Nieuws

brief

De AFM houdt doorlopend toezicht in Caribisch Nederland op basis van signalen en relevante marktontwikkelingen. In 2019 besteden wij onder andere aandacht aan de Wwft BES, illegale financiële dienstverleners en kredietverlening.

De AFM houdt zich in 2019 bezig met diverse onderwerpen:

  • het afleggen van toezichtbezoeken. Jaarlijks bezoekt de AFM circa twee á drie keer Caribisch Nederland. Gesprekken met ondernemingen en onderzoeken zijn risico gestuurd. Dat betekent dat wij de grootste risico’s aanpakken. Het volgende werkbezoek staat in het tweede kwartaal van 2019 gepland.
  • controle naleving van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES) door middel van werkbezoeken. In 2019 publiceert de AFM ook een apart guidance document over de Wwft BES, speciaal ontwikkeld voor Caribisch Nederland
  • Controles van dossiers van kredietverlening en passende advisering aan consumenten
  • opsporen en aanpakken illegale dienstverleners. Op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is het verboden om bepaalde activiteiten te verrichten. De AFM gaat extra scherp letten op illegale dienstverleners
  • uitvoeren jaarlijkse marktmonitor 2019 in het tweede kwartaal van 2019
  • het voeren van gesprekken met de bankiersvereniging op Bonaire over diverse onderwerpen
  • het oplossen van incidenten en onderzoeken van ontvangen signalen. Dit blijft een belangrijke taak van de AFM.

Daarnaast zijn er nog de dagelijkse activiteiten zoals de beantwoording van vragen van instellingen en het afhandelen van vergunningsaanvragen. Ook brengen wij regelmatig een nieuwsbrief uit en is er regelmatig contact met andere toezichthouders of relevante instanties.

Voor vragen over de activiteiten kunt u mailen naar bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel