Terug

AFM roept financiële dienstverleners op gevolgen van brexit te analyseren en klanten te informeren

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept financiële dienstverleners op de gevolgen van de naderende brexit zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een harde brexit op 29 maart 2019, zonder nadere afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU en zonder overgangsregeling, kan ondernemingen en haar klanten namelijk direct raken.

De AFM verwacht dat financiële dienstverleners zo snel mogelijk analyseren welke gevolgen brexit heeft voor hen en haar klanten. De toezichthouder wil dat zij hun klanten daarvan tijdig en duidelijk op de hoogte stellen, zo nodig passende alternatieven bieden en zorgen dat klanten zo min mogelijk hinder van brexit ondervinden.

Activiteiten mogelijk niet meer toegestaan

Werkt een financiële dienstverleners bijvoorbeeld samen met ondernemingen in het VK? Als zij bepaalde activiteiten uitbesteedt aan ondernemingen in het VK, dan is dit na brexit misschien niet meer toegestaan. Sommige activiteiten, zoals adviseren aan klanten in de EU, mogen dan niet meer vanuit het VK worden verricht.

Juiste vergunning in EU nodig

Of heeft een onderneming bijvoorbeeld klanten met verzekeringen waarbij de verzekeraar in het VK is gevestigd? Dan doet zij er verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit zijn diensten nog mag aanbieden aan Nederlandse klanten. Zonder overgangsregeling mogen ondernemingen in het VK na 29 maart namelijk geen diensten meer verlenen in de EU zonder over de juiste vergunning in de EU te beschikken.

Langere voorbereidingstijd bij goedkeuring overgangsregeling

Als het VK en de EU overeenstemming bereiken over een overgangsperiode, krijgen organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden. In dat geval gelden pas na 31 december 2020 nieuwe regels. Tijdens de overgangsperiode blijven de EU-regels en -wetten nog gelden in het VK. De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over een overgangsperiode, maar moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en het Britse parlement.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel