esma-logo
Nieuws 23/12/19

ESMA: communicatie over alternatieve prestatiemaatstaven door effectenuitgevende ondernemingen kan beter

Effectenuitgevende ondernemingen maken in de communicatie over hun prestaties gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven (APM). De Europese richtsnoeren over APM’s worden echter wisselend nageleefd. Dat blijkt uit een analyse van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Met een APM schetst een onderneming een maatstaf voor haar historische of toekomstige financiële prestaties, posities of kasstromen. Europees toezichthouder ESMA heeft richtsnoeren vastgesteld over de wijze waarop ondernemingen APM’s moeten presenteren, om zo de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid ervan te bevorderen.

Richtsnoeren wisselend nageleefd

Alle ondernemingen maken in hun communicatie gebruik van APM’s, vooral over het financiële resultaat van de onderneming (zoals operationeel resultaat, bedrijfsresultaat en nettoschuld). De richtsnoeren over vergelijkende cijfers, consistentie en neutraliteit worden goed nageleefd. Dat geldt echter niet voor de richtsnoeren over definities, aansluitingen tussen de APM’s en IFRS-cijfers en de uitleg over de relevantie van de APM’s. 

Oproep tot naleving en handhaving

ESMA roept effectenuitgevende ondernemingen op de richtsnoeren over APM’s goed na te leven. Zij roept nationale toezichthouders op om waar nodig te handhaven. 

Samenwerking met nationale toezichthouders

ESMA keek bij haar analyse naar de jaarrapporten en resultatenpublicaties over 2018 van 123 ondernemingen. Dat deed zij met behulp van nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ESMA gebruikt het rapport om te reageren op de voorstellen van de International Accounting Standards Board (IASB) om de vergelijkbaarheid van winst-en-verliesrekeningen te vergroten en de transparantie over APM’s te verbeteren.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.