Terug

Pensioencommunicatie: een andere taal is een andere kijk

Blog

'Een andere taal is een andere kijk op het leven. Woorden van de Italiaanse regisseur Federico Fellini waarin ik mij helemaal kan vinden. Taal verrijkt. En dat geldt ook voor de taal die wordt gebruikt in de pensioencommunicatie. Met de juiste toon kan de pensioenuitvoerder de deelnemer de gewenste inzichten geven.' En dat is in deze tijd hard nodig, stelt Anne de Groot, manager toezicht pensioenen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

'Discussies over het verlagen van het pensioen spelen tegenwoordig volop. Mogelijk moet een aantal pensioenuitvoerders op termijn overgaan tot verlaging van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten. En veel pensioendeelnemers hebben geen idee wat de gevolgen zijn voor hun financiële situatie.

Eerlijke en begrijpelijke informatie

De AFM verwacht van pensioenuitvoerders dat zij hun deelnemers duidelijk maken wat het verlagen van pensioen voor hen betekent. Dit betekent dat risico’s duidelijk uitgelegd moeten worden. En dat ze inzicht geven in de mogelijkheden die deelnemers hebben om tegenslagen op te vangen. Eerlijke en begrijpelijke informatie is hierbij essentieel.

Veel pensioendeelnemers hebben geen idee wat de gevolgen zijn voor hun financiële situatie

Daarvoor zijn wettelijke regels opgesteld. Zo moet de deelnemer na het lezen van de informatie goed begrijpen wat een verlaging inhoudt. En horen deelnemers na het lezen van de informatie te weten welke acties ze kunnen ondernemen om een terugval in inkomen op te vangen. Ook moet de pensioenuitvoerder er goed op letten welke informatie ‘passend’ is. Ze horen per doelgroep te onderzoeken welke informatie het beste aansluit bij hun deelnemers en gepensioneerden.

Aansluiten op behoeften

Samen met mijn team doe ik doorlopend onderzoek naar informatieverstrekking door pensioenuitvoerders. We verwachten dat pensioenuitvoerders – juist in deze tijd – nog beter inzicht geven in de persoonlijke gevolgen van het verlagen van het pensioen. Daarbij helpt het als pensioenuitvoerders - meer dan ze nu al doen – aansluiten op de behoeften van specifieke doelgroepen, zoals deelnemers die bijna met pensioen gaan.

Hierover blijft de AFM, als gedragstoezichthouder, met pensioenuitvoerders in gesprek. Want – om vrij naar Fellini - af te sluiten: pas de juiste taal geeft de juiste kijk op het pensioenleven.'

Lees ook het nieuwsbericht over communicatie bij pensioenverlagingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel