Terug

AFM wijst markt op vergunningplicht bij handel voor eigen rekening

Nieuws

zakelijk-man-overleg-400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil marktpartijen wijzen op de vergunningplicht voor het handelen voor eigen rekening. In het bijzonder wijst de AFM op de vergunningplicht voor handel voor eigen rekening bij het uitvoeren van cliëntorders. Wanneer is er dan sprake van handel voor eigen rekening?

Om te bepalen of er sprake is van handelen voor eigen rekening is het belangrijk op naam van welke (rechts)persoon de in de transactie gebruikte rekeningen staan en wie er met de transacties juridisch gezien wordt gebonden.

Uitvoeren orders voor eigen rekening

Bij het verlenen van de beleggingsdienst uitvoeren van orders voor rekening van cliënten kan er ook sprake zijn van handelen voor eigen rekening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als ondernemingen orders van cliënten voor eigen rekening op de beurs uitvoeren via het eigen beurslidmaatschap en deze vervolgens op matched principal-basis (back-to-back-handel) naar de rekening van de cliënt doorzetten.

Matched principal trading

Wanneer is sprake van matched principal trading? Als de onderneming zich op zodanige wijze plaatst tussen een koper en verkoper bij een transactie, dat zij gedurende de volledige uitvoering van de transactie nooit aan marktrisico wordt blootgesteld. En waarbij bovendien beide zijden tegelijkertijd worden uitgevoerd en de transactie wordt afgesloten tegen een prijs die de betreffende onderneming geen winst of verlies oplevert (afgezien van vooraf bekend gemaakte provisies of kosten voor de transactie). De onderneming treedt in zo’n geval op als koper voor de oorspronkelijke verkoper en als verkoper voor de oorspronkelijke koper, waarbij zij voor beide partijen op eigen naam als wederpartij optreedt en met haar eigen rekening handelt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel