Terug

Minister wijst nieuwe ‘Organisaties van Openbaar Belang’ aan

Nieuws

Twee dames in overleg

In Nederland mogen Organisaties van Openbaar Belang (OOB) alleen worden gecontroleerd door OOB-accountantsorganisaties. OOB’s zijn bijvoorbeeld banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen. 

Op 10 juli 2019 is het besluit aangenomen waarmee deze groep wordt uitgebreid met netbeheerders, woningcorporaties (toegelaten instellingen), drie instellingen voor het wetenschapsbeleid - KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek - en grote pensioenfondsen.

De minister heeft deze organisaties als OOB aangewezen vanwege hun maatschappelijke belang. Als gevolg hiervan worden aanvullende kwaliteitswaarborgen gesteld aan de controle van de jaarrekeningen van deze organisaties. Voor OOB-accountantsorganisaties geldt bijvoorbeeld een strikte scheiding tussen het aanbieden van controle- en adviesdiensten aan dezelfde OOB-controlecliënt.

Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2020 in werking. Voor enkele specifieke verplichtingen geldt overgangsrecht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel