Terug

Drie jaar InnovationHub & Maatwerk voor Innovatie – ervaringen en inzichten

Nieuws

Groep mensen in een teamoverleg

Met de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie (Maatwerk) ondersteunen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) marktpartijen met innovatieve financiële producten, diensten en bedrijfsmodellen. Sinds de start in 2016 hebben de toezichthouders meer dan 650 vragen beantwoord. Daardoor hebben zij veel ervaringen en inzichten opgedaan. Deze delen zij in hun rapport ‘Continu in dialoog: lessons learned na drie jaar InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie’. Met dit rapport roepen DNB en de AFM marktpartijen op om mee te denken over de voortzetting en verdere invulling van de InnovationHub en Maatwerk.

InnovationHub en Maatwerk voor ondersteuning en oplossingen

De InnovationHub is er voor laagdrempelige en informele ondersteuning bij vragen over de toepassing van huidige toezichtregels en beleid op innovatieve concepten. Maatwerk biedt een oplossing voor partijen die bij hun innovatieve concepten tegen onnodige belemmerende toezichtregels of beleid aanlopen, maar die wel voldoen aan het achterliggende doel hiervan. Voor beide initiatieven geldt dat elke marktpartij welkom is om vragen te stellen, ongeacht of zij onder toezicht staan van de AFM of DNB.

Veel vragen van startups

De afgelopen drie jaar hebben de AFM en DNB ruim 650 vragen beantwoord van marktpartijen over innovatie en toezicht. Meer dan de helft van deze vragen kwam van startups. Veel van de vragen gingen dan ook over de reikwijdte van het toezicht. Een grote verscheidenheid aan innovatieve concepten kwam in de vragen aan bod, al lag de nadruk op vragen over crypto’s en PSD2. Een enkele keer hebben de toezichthouders maatwerk geleverd omdat de toepassing van wetgeving of beleid onnodig knellend, onduidelijk of disproportioneel bleek. 

Inzichten

In het rapport noemen zij negen lessons learned van de afgelopen drie jaar. Zo zien de toezichthouders dat nieuwe regelgeving en beleid over het algemeen niet nodig is, maar dat partijen veelal geholpen zijn met toegankelijke en specifieke informatie over de toepassing van regels en beleid. Ook merken ze dat de grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving een barrière kan zijn voor partijen en dat de markt soms om meer duidelijkheid vraagt dan zij snel kunnen bieden. 

Vervolgstappen

In het rapport stellen DNB en de AFM al een aantal interne vervolgstappen voor, zoals het verbeteren van de informatievoorziening, het verbreden van Maatwerk, de lancering van een DNB Innovatie Forum (iForum) en de versterking van de interne dialoog over innovatie. Hun inzichten en ervaringen worden ook meegenomen door de minister van Financiën die innovatie en diversiteit in de financiële sector op verantwoorde wijze wil bevorderen.

Toezichthouders vragen markt om ervaringen en ideeën

De komende jaren willen de AFM en DNB het gesprek met de markt voortzetten over de manier waarop de InnovationHub en Maatwerk verder verbeterd kunnen worden. Zij horen graag van marktpartijen wat hun ervaringen en ideeën zijn voor verbeteringen. Zij kunnen dat doen via innovationhub@afm.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Ziedses Des Plantes, woordvoerder AFM, via 06 215 97 012 of marieke.ziedses.des.plantes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel