Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 05/04/19

AFM beboet SBM Offshore voor niet tijdig openbaar maken voorwetenschap

Dit persbericht is niet langer actueel. Bekijk hier de actuele stand van zaken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 maart 2019 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan SBM Offshore N.V. De boete is opgelegd omdat SBM Offshore in de periode tussen maart 2012 en november 2014 viermaal heeft nagelaten om voorwetenschap (voorheen aangeduid als koersgevoelige informatie) tijdig openbaar te maken.

De overtredingen

SBM Offshore is een beursgenoteerde onderneming die wereldwijd installaties levert voor de productie en opslag van olie- en gasproducten. De AFM heeft geconstateerd dat SBM Offshore heeft verzuimd om de volgende informatie (voorwetenschap) tijdig openbaar te maken:

  1. In 2012 heeft SBM Offshore kennis genomen van mogelijke omkopingspraktijken in Brazilië, waar zij ongeveer de helft van haar omzet behaalde;
  2. In 2014 heeft SBM Offshore opnieuw kennis genomen van mogelijke omkoping in Brazilië, nadat zij van de FIOD nadere informatie over de omkopingsproblematiek had ontvangen;
  3. De belangrijkste klant van SBM Offshore heeft in 2014 het besluit genomen haar uit te sluiten van deelname aan twee tenders; en
  4. Deze klant heeft vervolgens besloten om de uitsluiting in stand te laten.

Door de overtredingen van SBM Offshore konden beleggers niet op basis van de juiste informatie hun beleggingsbeslissingen nemen. Daarmee is het vertrouwen in de markt geschaad. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en acht een boete daarom in dit geval gepast. Daarnaast draagt deze boete bij aan het bewustzijn over het belang van een tijdige informatievoorziening aan beleggers over aanwijzingen van corruptie of omkoping en de gevolgen daarvan.

Hoogte van de boete

De boete van €2.000.000 die de AFM oplegt, heeft alleen betrekking op de manier waarop SBM Offshore haar beleggers tussen 2012 en 2014 heeft geïnformeerd over de ontwikkelingen in de omkopingszaak. Naar die zaak zelf heeft de AFM geen onderzoek gedaan. Het basisbedrag van de boete in deze zaak is €2.000.000 en de AFM vindt in dit geval dat bedrag ook passend. De AFM acht de overtredingen ernstig en verwijtbaar, maar weegt ook mee dat SBM Offshore door dit boetebesluit opnieuw negatief in verband kan worden gebracht met de (vermeende) omkoping zelf, ten aanzien waarvan zij reeds schikkingen heeft getroffen met het Openbaar Ministerie en de Amerikaanse en Braziliaanse autoriteiten.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde publicatietekst wijzigen of aanvullen.

Stand van zaken

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 113 40 281 of maarten.dijksma@afm.nl. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.