Terug

Herstelkader rentederivaten: versnellingsopties sorteren effect, wel uitloop naar 2019

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

nieuwsbericht-adviseur-klant-paars-gevuld

Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank stuurt haar laatste compensatievoorstellen in december. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven. Eén bank koerst op het uitsturen van de laatste brieven in het eerste kwartaal van 2019. De andere bank verwacht een derde van haar klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Zij heeft daarom toegezegd nog dit jaar volledige voorschotten aan die groep gedupeerde mkb’ers uit te keren.

Dat blijkt uit de tussentijdse voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met als peildatum 1 oktober, die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

UHK-voortgangsrapportage in het kortDrie banken gereed

Er zijn zes banken aangesloten bij het UHK. Drie banken hebben al hun klanten een aanbod gedaan. Een vierde bank is in december gereed. Uit de vorige voortgangsrapportage bleek dat de andere twee banken de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 niet voor al hun klanten zouden halen. Dit zijn ook de banken met de meeste klantdossiers.

Versnellingsopties bij twee vertraagde banken sorteren effect

Beide banken voerden de afgelopen maanden daarom verschillende procesoptimalisaties door. Dat heeft geleid tot een aanmerkelijke versnelling, waardoor zij nu 29 respectievelijk 43 procent van hun mkb-klanten een aanbodbrief hebben toegestuurd. Op 1 juni jl. was dit nog 8 respectievelijk 6 procent. Eén bank koerst op het uitsturen van een aanbodbrief in 2018 voor het merendeel van haar klanten, maar houdt rekening met een uitloop naar 2019 voor het resterende deel.

Een bank keert volledige voorschotten uit aan mkb’ers zonder aanbodbrief in 2018

De andere bank verwacht, ondanks de procesoptimalisaties, een derde van haar mkb-klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Deze bank heeft daarom toegezegd dat die klanten dit jaar nog een voorschot ter hoogte van het verwachte volledige compensatiebedrag krijgen uitgekeerd. Als blijkt dat het definitieve aanbod lager ligt dan het verstrekte voorschot, hoeft de klant het verschil niet terug te betalen. Dit zou betekenen dat begin 2019 alle ruim 19.000 gedupeerde mkb’ers een aanbodbrief of een volledig voorschot hebben.

Overgrote deel van de mkb’ers accepteert compensatievoorstel

Op 1 oktober 2018 hebben 4.135 mkb-klanten het aanbod van hun bank geaccepteerd. Dit betekent dat de acceptatiegraad, net als ten tijde van de vorige voortgangsrapportage, ruim boven de 90% ligt. Een beperkt aantal mkb-klanten heeft bindend advies aangevraagd bij de Derivatencommissie.

Volgende voortgangsrapportage in januari 2019

In januari 2019 rapporteert de AFM opnieuw over de voortgang van de uitvoering van het UHK. De banken houden de actuele stand van zaken op hun website bij. Ook informeren zij hun klanten actief over de voortgang en oorzaken van vertraging. De AFM rapporteerde eerder in juni en december 2017, en juli 2018 over de voortgang.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel