Terug

AFM nodigt financiële benchmarks uit voor onderzoek

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

De AFM nodigt gebruikers van financiële benchmarks in Nederland uit deel te nemen aan een onderzoek. Met behulp van een korte vragenlijst willen we nagaan of financiële ondernemingen in Nederland voldoen aan de eisen die gelden voor gebruikers van financiële benchmarks. We gebruiken de antwoorden om ons toezicht effectiever en efficiënter te maken.

De AFM wil graag meer inzicht krijgen in de mate waarin benchmarkgebruikers invulling hebben gegeven aan de Benchmarkverordening. Zodat de AFM haar informatievoorziening en toezicht verder kan verbeteren. De vragenlijst geeft u daarbij de mogelijkheid vragen te stellen of suggesties te doen.

Vragenlijst

U kunt de vragenlijst anoniem invullen. Tenzij u vragen of opmerkingen heeft en een antwoord wilt ontvangen. In dat geval kunt u uw contactgegevens invullen bij het laatste onderdeel. In de printversie van de vragenlijst kunt u zien welke vragen worden gesteld.

Bij voldoende respons geeft de AFM een terugkoppeling aan de markt met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Achtergrond

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Benchmarkverordening (BMR) in Nederland. De BMR heeft als doel ervoor te zorgen dat benchmarks robuust en betrouwbaar zijn en belangenconflicten bij de totstandkoming van benchmarks worden geminimaliseerd. De BMR bevat ook eisen voor gebruikers van benchmarks (zie definitie in artikel 3, lid 1 sub 7) van de BMR).

In ons toezicht kijken we onder meer in hoeverre ondernemingen een analyse van de impact van de BMR op de organisatie hebben gemaakt, en of daarbij rekening is gehouden met het einde van de transitieperiode en/of het gebruik van benchmarks na een harde Brexit. Verder kijkt de AFM naar de stappen die zijn ondernomen ter naleving van de BMR, de geschreven plannen die zijn opgesteld, het beleid ten aanzien van het communiceren van die plannen aan klanten, en  in hoeverre het prospectus vermeldt dat de beheerder die de benchmark aanbiedt is opgenomen in het benchmarkregister.

Vragen over benchmarks of het toezicht op benchmarkgebruikers kunt u per e-mail stellen via benchmarks@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel