Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting
Nieuws 15/03/18

AFM verwacht van sector doorontwikkeling geautomatiseerde adviesdiensten

Marktpartijen ontwikkelen voor diverse financiële producten geautomatiseerde adviesdiensten. Ook bij impactvolle producten wordt steeds vaker zogenoemd roboadvies ingezet. In de beleggingswereld maakt (semi-)automatisch vermogensbeheer een snelle groei door. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen de toegankelijkheid en kwaliteit van financieel advies en vermogensbeheer voor consumenten vergroten. Maar er kleven ook risico’s aan. Met 2 publicaties geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) duidelijkheid over de verwachtingen die zij heeft van de doorontwikkeling van geautomatiseerde dienstverlening. In het bijzonder als het gaat om de kwaliteit van het advies en de zorgplicht.

Hoge kwaliteitseisen

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt geen onderscheid gemaakt tussen geautomatiseerde en fysieke dienstverlening. Beide moeten aan dezelfde hoge kwaliteitseisen voldoen. Geautomatiseerde dienstverlening kent echter wel specifieke aandachtspunten. Met de publicatie van de Leidraad invulling zorgplicht (semi-)automatisch vermogensbeheer en de Visie op roboadvies: kansen, zorgplicht en aandachtspunten wil de AFM innovatie in het belang van de klant ondersteunen. De AFM rekent erop dat marktpartijen kennis nemen van de inhoud van deze publicaties en hun geautomatiseerde dienstverlening op basis van deze richting doorontwikkelen.

Leidraad (semi-)automatisch vermogensbeheer

De AFM heeft in 2017 een verkenning naar (semi-)automatisch vermogensbeheer op de Nederlandse financiële markt gedaan. De AFM constateerde dat marktpartijen tegen onduidelijkheden aanlopen bij de invulling van de zorgplicht. Daarnaast bleek er ruimte om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Naar aanleiding van deze verkenning heeft de AFM een leidraad opgesteld om de invulling van de zorgplicht bij (semi-)automatisch vermogensbeheer te verduidelijken en de kwaliteit van het vermogensbeheer te verhogen.

Visie op roboadvies

De AFM ziet geautomatiseerd advies bij impactvolle financiële producten opkomen in de markt. Daarom geeft de AFM met deze publicatie haar visie op de invulling van advies, waarbij de klantinventarisatie en het advies deels of volledig zijn geautomatiseerd. Wat betekent dit zogenoemd roboadvies bijvoorbeeld voor de invulling van de zorgplicht? En wat betekent het voor het toezicht van de AFM? De aandachtspunten in deze publicatie worden onder meer toegelicht met voorbeelden uit de praktijk van het roboadvies.

Belang van fysiek advies

Hoe geautomatiseerd en fysiek advies zich naast elkaar ontwikkelen, is niet alleen afhankelijk van technologische ontwikkelingen maar ook van de klantbehoefte. De AFM is van mening dat (semi-)geautomatiseerd advies vooralsnog vooral geschikt is voor specifieke producten. Voor integrale adviesdiensten en complexe klantsituaties blijft de toegevoegde waarde van fysiek advies groot.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.