Terug

AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van de heer G.P. van der Leij handelend onder de naam De Vestelier Financiële Diensten

Maatregel

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van de heer G.P. van der Leij, handelend onder de naam De Vestelier Financiële Diensten (De Vestelier), ingetrokken. De beleidsbepaler van deze financiële adviseur en bemiddelaar uit Helmond is de heer G.P. van der Leij. De AFM heeft zijn betrouwbaarheid hertoetst en is tot het oordeel gekomen dat die niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag De Vestelier geen financiële diensten meer verlenen.

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de heer G.P. van der Leij niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM, en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.

Tegen het intrekkingsbesluit heeft De Vestelier geen bezwaar gemaakt. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. De heer Van der Leij is op 6 februari 2018 in staat van faillissement verklaard. De AFM had de vergunning reeds voor het faillissement ingetrokken.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

           
Stand van zaken juridische procedure
Besluit tot intrekking van de vergunning is opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20 december 2017 Geen n.v.t. Geen n.v.t. Geen n.v.t.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel