Terug

Herstelkader rentederivaten: banken onderzoeken versnellingsopties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

nieuwsbericht-voorzitter-paars-gevuld

Twee banken zijn gereed met de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK) en twee banken verwachten al hun klanten voor het einde van het jaar een compensatievoorstel te sturen. De twee banken met de meeste klantdossiers hebben verdere vertraging opgelopen en kijken naar oplossingen om te versnellen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onder strikte voorwaarden ingestemd met één versnelling en kijkt naar andere mogelijkheden die de banken aandragen. De zes betrokken banken hebben voor €719 miljoen aan voorschotten aangeboden aan mkb’ers, bijna de helft van de voorziening die zij hebben getroffen.

Voortgang rentederivaten in het kortDat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van de AFM, die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. De AFM rapporteerde eerder in juni en december 2017 over de voortgang die de zes betrokken banken boeken bij de uitvoering van het UHK.

Verschillende snelheden in uitvoering UHK

Van de zes banken die zijn aangesloten bij het UHK, verstuurden twee banken hun aanbodbrieven in 2017. Eén bank denkt in september gereed te zijn. Een vierde bank verwacht uiterlijk eind 2018 alle aanbodbrieven uit te sturen. De twee banken met de meeste klantdossiers zeggen een belangrijk deel van hun mkb-klanten voor het einde van het jaar een aanbod te kunnen doen. Op basis van de huidige planning halen zij de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 echter niet voor alle klantdossiers. Dit betekent dat het geduld van een aantal mkb’ers op de proef blijft gesteld. Daar staat tegenover dat op grote schaal voorschotten zijn uitgekeerd en het merendeel van de ondernemers het aanbod accepteert.

Twee banken onderzoeken versnellingsopties

De AFM is met de twee vertraagde banken in gesprek over procesoptimalisaties, zodat zoveel mogelijk mkb’ers voor het einde van dit jaar een compensatievoorstel tegemoet kunnen zien. Aan deze versnellingsopties verbindt de AFM strikte voorwaarden, zodat deze niet nadelig uitpakken voor de mkb’ers en een zorgvuldige uitvoering van het UHK verzekerd blijft. Eén procesoptimalisatie is reeds akkoord bevonden door de AFM. Andere mogelijkheden worden in de komende weken besproken.

Oorzaken vertraging

Het geautomatiseerd uitvoeren van het herstelkader blijkt volgens de twee banken met extra vertraging  lastiger dan ze vooraf zelf hadden ingeschat. Eerder rapporteerde de AFM dat de banken moeite hadden met het automatiseren van de data. Uit de nieuwe voortgangsrapportage blijkt dat het inrichten van de systemen waarmee een aanbod voor gedupeerde ondernemers wordt berekend, knelpunten oplevert. Deze zijn inmiddels grotendeels opgelost, maar er moet een extra beroep worden gedaan op gespecialiseerde medewerkers. Die zijn beperkt beschikbaar en moeten ervaring opdoen met de processen en kwaliteitseisen. Ook zijn er zeer complexe dossiers, waarin per geval beoordeeld moet worden hoe het UHK toe te passen.

Tussentijds verslag van voortgang

In oktober komt de AFM met een tussentijds verslag om extra zicht te bieden op de voortgang. De AFM heeft de banken erop gewezen dat zij de actuele stand van zaken op hun website moeten bijhouden. Ook moeten zij hun klanten actief informeren over de voortgang en de oorzaken van vertraging. In december publiceert de AFM een vierde voortgangsrapportage.

Journalisten kunnen contact opnemen met Mark Woldberg, woordvoerder AFM, via 06 2136 8866 of mark.woldberg@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel