Terug

Aanvullende eisen voor geldmarktfondsen

Nieuws

handje

Beleggingsinstellingen moeten vanaf 21 juli 2018 over een vergunning beschikken om een geldmarktfonds te mogen aanbieden. Dit volgt uit de Verordening geldmarktfondsen, ofwel de Money Market Funds Regulation (MMFR). Er geldt een overgangsregeling voor bestaande geldmarktfondsen.

MMF stelt aanvullende eisen aan onder meer het beleggingsbeleid van geldmarktfondsen en de activa waarin zij mogen beleggen.

Nieuwe geldmarktfondsen

Vanaf 21 juli 2018 moeten beheerders die een nieuw geldmarktfonds willen beheren een vergunning aanvragen bij de AFM. Deze aanvraag is aanvullend op de verplichte melding die voor nieuwe fondsen (aif’s en icbe’s) al geldt.

De vergunning kan alleen worden verleend aan beheerders die al beschikken over een ICBE- of AIFM vergunning. Het gebruik van de term geldmarktfonds of MMF (of een vergelijkbare benaming die de suggereert dat het om een geldmarktfonds gaat) is na de inwerkingtreding van de MMFR zonder vergunning niet meer toegestaan.

Bestaande geldmarktfondsen

Er gaat ook een aanvullende vergunningplicht gelden voor beheerders van bestaande beleggingsfondsen die:

  1. beleggen in geldmarktinstrumenten, (staats-)obligaties met een korte resterende looptijd en deposito’s, en
  2. een rendement nastreven dat (ongeveer) gelijk is aan de geldmarktrente, en/of
  3. een constante waarde van de participaties beogen (geen tot zeer beperkt koersverlies).

Beheerders van deze bestaande geldmarkfondsen moeten uiterlijk 21 januari 2019 een vergunning aanvragen bij de AFM. Deze aanvraag moet alle documenten en bewijzen bevatten waarmee de naleving van de verordening kan worden aangetoond.

Vragen over een MMF-vergunning kunt u stellen via AM_teama@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel