Terug

AFM legt Brucon Krommenie B.V. last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de stand van zaken rond de juridische procedure.

Brucon Krommenie B.V. (Brucon Krommenie) heeft op 5 oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Brucon Krommenie niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.

Brucon Krommenie is een financieel adviesbureau met een vergunning van de AFM. Als onderdeel van het toezicht van de AFM moet Brucon Krommenie de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2018 invullen. Deze gegevens hebben tot doel de AFM inzicht te geven in de markt van adviseurs en bemiddelaars en de daaruit voorkomende risico’s. Met de inzichten kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten.

Ondanks herhaalde verzoeken heeft Brucon Krommenie de gevraagde informatie voor 2018 niet binnen de gestelde termijn aan de AFM verstrekt. Sinds 20 oktober 2018 is Brucon Krommenie daarom verplicht een dwangsom te betalen van €2.000 per kalenderdag, tot een maximum van in totaal €20.000. De dwangsom heeft op 29 oktober 2018 het maximale bedrag van €20.000 bereikt.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. In dit geval eist de AFM dat Brucon Krommenie de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2018 invult.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel