Terug

Wat is het verschil tussen een dienstverleningsdocument en een dienstenwijzer?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Het begrip ‘dienstverleningsdocument’ wordt geregeld verward met het begrip ‘dienstenwijzer’. Wat zijn de verschillen? En welke verplichtingen hebben adviseurs en bemiddelaars?

DVD: standaarddocument

Het dienstverleningsdocument (DVD) is een standaarddocument dat u voorafgaand aan de dienstverlening aan consumenten moet verstrekken. Dit is het geval bij advies of bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen, bijvoorbeeld bij hypotheken.

Daarnaast is het verplicht het DVD op de website van de adviseur of bemiddelaar op te nemen. Hoe het DVD eruit moet zien en welke inhoud het document heeft, is wettelijk vastgelegd. De grondslag voor het DVD ligt in artikel 86f van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), en is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo).

Meer informatie over het DVD en hoe u het document kunt vervaardigen met de DVD-generator vindt u op onze website.

Dienstenwijzer: vormvrij

Een dienstenwijzer is geen wettelijk voorgeschreven document. Het kan bijvoorbeeld een brochure zijn met informatie over de onderneming en de dienstverlening. Toch bestaat er een wettelijke basis voor: artikel 57 BGfo bepaalt dat een adviseur of bemiddelaar vóór het sluiten van een overeenkomst met een consument ten minste bepaalde informatie over de onderneming moet verstrekken. Het gaat hierbij onder meer om de statutaire naam en adresgegevens, de aard van de dienstverlening, de interne klachtenprocedure en geschillenregeling, en de inschrijving in register van de toezichthouder. Omdat het verstrekken van deze verplichte informatie vormvrij is heeft de AFM hiervoor geen standaardformat beschikbaar.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel