Terug

Wet implementatie IDD naar de Tweede Kamer

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Het ministerie van Financiën heeft op 6 september het wetsvoorstel en de memorie van toelichting waarmee de richtlijn IDD in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd, naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het wetsvoorstel worden de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling aangepast. Het wetsvoorstel is door het ministerie van Financiën aangepast naar aanleiding van de consultatiereacties.

Doorgevoerde wijzigingen

Ten opzichte van de geconsulteerde versie zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is in het wetsvoorstel verduidelijkt dat artikel 2:81 Wft (waarin de figuur “verbonden bemiddelaar” wordt geregeld) slechts geldt voor bemiddelaars in verzekeringen die bemiddelen voor een verzekeraar of een andere bemiddelaar in verzekeringen. Ook wordt in artikel 4:23 Wft geregeld dat financiële dienstverleners die een klant adviseren over een verzekering met een beleggingscomponent een geschiktheidsverklaring waarin het advies wordt gespecificeerd aan de klant dienen te verstrekken voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel