Terug

AFM beboet ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Clearing Bank N.V. voor niet tijdig melden transacties

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 juli 2017 twee bestuurlijke boetes opgelegd van €400.000 en €500.000, aan respectievelijk ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) en ABN AMRO Clearing Bank N.V. (ABN AMRO Clearing). De boetes zijn opgelegd omdat de banken transacties niet tijdig aan de AFM hebben gemeld. Dat is een overtreding van artikel 4:90e, derde lid van de Wet op het financieel toezicht.

Dit artikel verplicht beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten, om de gegevens over deze transacties te melden aan de AFM. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties om marktmisbruik op te sporen en op die manier de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten te bevorderen, zodat beleggers hierop kunnen vertrouwen.

Overtredingen

ABN AMRO heeft in de periode van 2 februari 2010 tot en met 1 juli 2015 gegevens over 86.796 transacties, uitgevoerd via verschillende afdelingen van ABN AMRO en op verschillende handelsplatformen, niet tijdig aan de AFM gemeld. De AFM rekent ABN AMRO deze overtreding aan vanaf 1 januari 2013. ABN AMRO had toen haar transactierapportage op orde moeten hebben met behulp van aanwijzingen die de AFM heeft gegeven in een audit die zij eind 2010 bij de bank heeft uitgevoerd. Daarin constateerde de AFM dat het bij ABN AMRO ontbrak aan een totaaloverzicht van rapportages door de verschillende afdelingen. De AFM raadde ABN AMRO dringend aan om haar transactierapportage beter in kaart te brengen. Eind 2013 besloot ABN AMRO tot een interne review, waarmee in 2014 het hele rapportageproces in beeld is gebracht. De resultaten van deze review, waaronder de ontdekking van de overtreding, vormden aanleiding voor het aanbrengen van verdere verbeteringen.

ABN AMRO Clearing heeft in de periode van 13 september 2014 tot en met 11 april 2016 gegevens over 11.911 transacties, grotendeels uitgevoerd op de Stuttgart Exchange, niet tijdig aan de AFM gemeld. ABN AMRO Clearing kreeg eerder van de AFM een normoverdragende brief wegens niet tijdige rapportage van andere transacties.

Boetebedragen

De basisboete voor overtreding van de transactierapportage-verplichting is €500.000. Voor ABN AMRO heeft de AFM de boete verlaagd naar €400.000 omdat ABN AMRO de overtreding zelf ontdekt heeft en aan de AFM heeft gemeld. De door ABN AMRO aangebrachte verbeteringen in haar transactierapportage moeten er bovendien voor zorgen dat een volledige rapportage in de toekomst is gegarandeerd. Voor ABN AMRO Clearing vindt de AFM een boete ter hoogte van het basisbedrag passend.

ABN AMRO en ABN AMRO Clearing hebben geen bezwaar ingesteld tegen de boetebesluiten, die hiermee definitief zijn geworden.

De volledige besluiten kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Marieke Ziedses des Plantes, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2039 of Marieke.Ziedses.des.Plantes@afm.nl. 

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
06-07-2017 geen

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel