Terug

AFM in gelijk gesteld door Accountantskamer in tuchtzaak tegen niet-OOB accountant

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Accountantskamer heeft vrijdag 7 juli 2017 uitspraak gedaan in een door de AFM aangespannen tuchtzaak tegen een externe accountant van een kantoor met destijds een niet-OOB vergunning. De Accountantskamer heeft de klacht van de AFM op alle punten gegrond verklaard en de betrokken AA accountant doorgehaald in het register van accountants voor een periode van twee maanden.

De AFM heeft met instemming kennis genomen van de uitspraak en voelt zich in haar toezichtstaak gesteund, omdat de Accountantskamer de verwijten tegen de accountant gegrond acht.

De kern van de klacht is dat de externe accountant de controle niet met de vereiste professioneel kritische instelling heeft verricht. Er is geen voldoende en geschikte controle-informatie verkregen bij de jaarrekening 2011 ten aanzien van de continuiteitsveronderstelling en meerdere belangrijke jaarrekeningposten. Daarnaast is de bewoording van de controleverklaring niet in overeenstemming met de regelgeving.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel