Terug

Duidelijke verwachtingen: ‘practice what you preach’

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

Op dinsdag 2 mei vond de rondetafel Duidelijke Verwachtingen plaats bij De Nederlandsche Bank (DNB), met ongeveer 60 pensioenfondsbestuurders en communicatieadviseurs. Zij kwamen op uitnodiging van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB bij elkaar om in gesprek te gaan over de uitdagingen die het informeren over verwachte pensioenontwikkelingen met zich meebrengt.

De aanleiding voor de bijeenkomst was het onderzoek Financiële Opzet & Informatie dat de AFM en DNB in 2016 hebben uitgevoerd naar de informatie van pensioenfondsen over de verwachte korting en indexatie op de middellange termijn. 
 
Karina Raaijmakers, hoofd Verzekeren & Pensioenen bij de AFM, opende de bijeenkomst. Zij benoemde in haar speech dat het creëren van duidelijke verwachtingen belangrijk is om teleurstellingen te voorkomen. Hoe dat precies moet, kan per pensioenfonds verschillen.

“Er is geen silver bullet voor goede, activerende pensioencommunicatie. Wat wel werkt en niet werkt is erg afhankelijk van de behoefte en kenmerken van uw deelnemers. Wat ik u wel kan meegeven, is dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat informatie die persoonlijk en relevant is een groter effect heeft op het gedrag van deelnemers. En we weten ook dat experimenten helpen om vast te stellen wat wel en wat niet werkt bij uw deelnemers, bijvoorbeeld om ze naar uw mijn-omgeving te brengen.”

Noord-Zuidlijn

Vervolgens namen woordvoerders van de Noord-Zuidlijn de aanwezigen mee in hun communicatie-uitdagingen. Het verhaal bevat lessen voor de pensioensector: transparant zijn over risico’s en tegenslagen,  hoogtepunten vieren, proactief de belanghebbenden betrekken en je reputatie opbouwen door transparantie, ook als het tegenzit.

Na het plenaire programma gingen de deelnemers in kleinere groepen uiteen om te discussiëren over de parallellen met de Noord-Zuidlijn en om concreet met elkaar aan de slag te gaan met correcte, duidelijke en evenwichtige informatie over de kans op korten en indexeren. Tijdens deze breakoutsessies was er tijd om te reflecteren op de presentaties en om terug te kijken op het onderzoek Financiële Opzet en Informatie. De onderwerpen van de discussies liepen dan ook zeer uiteen.
 
Frank Elderson, directeur van DNB, sloot de middag af en riep de aanwezigen op om de dialoog aan te gaan met de toezichthouders, maar ook met elkaar, over het creëren van duidelijke verwachtingen. Duidelijk is wel dat iedereen voor dezelfde uitdaging staat om goed te communiceren over een onzekere toekomst en we daarom van elkaar kunnen leren. Binnenkort brengen de AFM en DNB dit onderwerp nog eens onder de aandacht in nieuwsbrieven.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel