Terug

Reacties AFM-consultatie: ‘Beleidsregel geschiktheid Wta’

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het concept voor de ‘Beleidsregel geschiktheid Wta’ openbaar geconsulteerd van 18 april 2017 tot en met 13 juni 2017. De beleidsregel beschrijft het toetsingskader dat de AFM zal gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers van OOB-accountantsorganisaties.

Er zijn door de AFM 6 reacties ontvangen. Naar aanleiding van deze reacties wordt de beleidsregel waar nodig aangepast en op de website van de AFM gepubliceerd. Daarbij wordt een ‘feedback statement’ gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan.

De AFM zal de definitieve beleidsregel op haar website publiceren nadat de reacties zijn verwerkt en het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen. De definitieve beleidsregel wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel en de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd in de Staatscourant. De AFM zal eventuele aanpassingen in de voorgestelde wetgeving verwerken in de beleidsregel.

U vindt de consultatiereacties rechtsboven.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 06-49978777 of Danielle.de.jong@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel