Terug

Geïntegreerde verslaggeving: de vrijblijvendheid voorbij

De AFM schrijft Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

In het blad Ondernemingsrecht schrijven Gerben Everts (bestuurslid) en Mohamed El Harchaoui (toezichthouder op accountantsorganisaties) een column over geïntegreerde verslaggeving. Nederland streeft ernaar alle door de staatshoofden en regeringsleiders in 2015 vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in 2030 te behalen. Daarnaast heeft Nederland zich ook gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. Belangrijke en uitdagende internationale mijlpalen die een ambitieus actieplan vergen.

Ondernemingen zullen een belangrijke bijdrage dienen te leveren om de afspraken, die namens hun staatshoofden en regeringen zijn gemaakt, op hun beurt waar te maken en de benodigde stappen te zetten in de voorziene transitie. Dit vergt inzicht in de bredere maatschappelijke impact van ondernemerschap en in de voortgang qua transitie. Beleggers en andere stakeholders hebben in toenemende mate behoefte aan dit soort niet-financiële informatie om bijvoorbeeld de toekomstbestendigheid van de strategie, het verdienmodel en (milieu)prestaties van ondernemingen te kunnen beoordelen. Voor ondernemingen betekent dit dat zij niet alleen over de financiële maar ook over de niet-financiële prestaties transparant moeten zijn.

Via geïntegreerde verslaggeving kunnen ondernemingen steeds beter voldoen aan deze informatiebehoefte van de stakeholders en tevens een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een meer duurzaam bedrijfsmodel en een meer duurzame economie. Gelukkig zien wij dat steeds meer ondernemingen intrinsiek gemotiveerd zijn en zichtbaar werk maken van het dienen van een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar we zien ook dat een groep ondernemingen achterblijft. Om deze groep mee te krijgen, is het noodzakelijk dat de vrijblijvendheid verdwijnt.

U kunt de hele column via de link op deze pagina lezen.
Verschenen in het blad Ondernemingsrecht 2017/69

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel