Terug

Nieuwe vergunningaanvraagformulieren MiFID II

Nieuws

rapport

De AFM heeft formulieren opgesteld voor vergunningaanvragen onder MiFID II. Er zijn 2 formulieren: een voor beleggingsondernemingen en een voor aanbieders van datarapporteringsdienstverleners (DRSP’s). Daarnaast is een leidraad beschikbaar voor het indienen van vergunningaanvragen.

Beleggingsondernemingen

Het vergunningaanvraagformulier beleggingsonderneming MiFID II is bedoeld voor aanvragers die door MIFID II vergunningplichtig worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om handelaren voor eigen rekening die voor het eerst vergunningplichtig worden, brokers of handelaren voor eigen rekening in emissierechten of exploitanten van een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF). Voor de aanvraag van een vergunning voor een beleggingsdienst of -activiteit die al onder MiFID I vergunningplichtig is, moet u tot 1 oktober 2017 het oude formulier vergunningaanvraag beleggingsonderneming gebruiken.

Datarapporteringsdienstverleners

Het vergunningaanvraagformulier datarapporteringsdienstverleners MIFID II is bedoeld voor wie een vergunning aanvraagt als datarapporteringsdienstverlener (DRSP). Dit is een nieuwe categorie ondernemingen in MiFID II. Deze categorie is onderverdeeld in  APA’s, ARM’s en CTP’s. Een APA heeft een vergunning voor de publicatie van transactiemeldingen namens beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform om transacties afwikkelen. Een CTP heeft, kort omschreven, een vergunning voor dienstverlening op het gebied van het verzamelen van marktdata die door handelsplatformen (en via APA’s) openbaar worden gemaakt Een ARM heeft een vergunning voor het rapporteren, namens beleggingsondernemingen, van bijzonderheden van transacties aan nationale toezichthouders of aan ESMA.

Leidraad

In de aanvraagformulieren kunt u lezen wat u voor de vergunningaanvraag moet aanleveren. Als u een aanvraag doet moet u zelf nagaan of daadwerkelijk alle benodigde informatie is ingevuld en meegestuurd. Wij raden u aan ook de leidraad vergunningaanvraag MiFID II te lezen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel