Terug

Geldt de Wwft voor u? Neem tijdig maatregelen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballon

Naar verwachting wijzigt begin 2018 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze richtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wwft die ook voor sommige financiële dienstverleners gevolgen hebben.

Financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen of onder het Nationaal Regime vallen, moeten zich houden aan de regels van de Wwft. Financiële dienstverleners die onder het Nationaal Regime vallen en beleggingsdiensten verlenen zijn formeel een beleggingsonderneming en vallen daardoor onder de Wwft.

Belangrijke wijzigingen voor financiële dienstverleners

Voor financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen of onder het Nationaal Regime vallen, hebben de volgende wijzigingen  de meeste impact.

Het wordt verplicht om een beoordeling van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen. Verder volstaat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek alleen nadat een laag risico is vastgesteld. Binnen de huidige regelgeving mag cliëntenonderzoek standaard achterwege worden gelaten bij  zakelijke relaties of levensverzekeringsovereenkomsten waarvan de jaarlijkse premie €1000 of minder bedraagt of waarvan de eenmalige premie €2500 of minder bedraagt. Ten slotte zijn verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen verplicht bij alle transacties of zakelijke relaties met Politically Exposed Persons (PEPs), als de begunstigde van een levensverzekering of de UBO van die begunstigde een PEP is.

Andere belangrijke wijzigingen

De definitie van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) is aangepast en alle UBO’s moeten geregistreerd worden in een nationaal UBO-register geregistreerd te worden. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse Politically Exposed Persons (PEPs)

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel