Terug

AFM doet onderzoek naar Deloitte inzake Steinhoff

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigt dat het onderzoek doet naar de door Deloitte uitgevoerde controles van de jaarrekeningen van Steinhoff.

Recent is in internationale media veel aandacht geweest voor de vermeende boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff. Steinhoff heeft daaropvolgend een statement naar buiten gebracht dat onderzoek plaatsvindt naar boekhoudkundige onregelmatigheden. Accountantsorganisatie Deloitte is de controlerend accountant van Steinhoff. Dit is een Zuid-Afrikaanse meubelmultinational met statutaire zetel in Nederland, waarvan de beurskoers onlangs in korte tijd met meer dan 80% is gedaald.

Achtergrond

De Nederlandse vestiging van Deloitte controleert sinds 2016 de jaarrekening van Steinhoff, die vanaf 2015 is gevestigd in Nederland. Deloitte heeft Steinhoff over het boekjaar 2015-2016 een goedkeurende verklaring gegeven. Het management van Steinhoff is op 13 december 2017 tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening van 2016 niet langer voldoet aan de eisen van de Nederlandse wetgeving. Daarop heeft Deloitte zijn toestemming om gebruik te maken van zijn controleverklaring ingetrokken. De publicatie van de jaarrekening over 2016-2017 is uitgesteld.

Toezicht op accountantsorganisaties

Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties heeft als doel er aan bij te dragen dat accountantsorganisaties de kwaliteit van wettelijke controles verhogen en duurzaam waarborgen. Voor een goede werking van de kapitaalmarkten is het cruciaal dat het oordeel van accountants buiten twijfel staat.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020-797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel