Terug

Let op groepsbegrip bij €2,5 miljoen-vrijstelling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

nieuwsbericht-het-oog-goud-outline

Uitgevende instellingen kunnen gebruik maken van de €2,5 miljoen-vrijstelling van de prospectusplicht als de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van effecten van in een groep verbonden groepsmaatschappijen bezien over een periode van 12 maanden kleiner is dan €2,5 miljoen. In de interpretatie ‘Groepsbegrip bij €2,5 miljoen-vrijstelling prospectusplicht’ geeft de AFM een toelichting. 

In Nederland geldt een prospectusplicht voor het aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt. Dit betekent (kort gezegd) dat het verboden is om effecten uit te geven zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus dat algemeen verkrijgbaar is.

Voorwaarde vrijstelling

Er is een aantal uitzonderingen en vrijstellingen op bovengenoemde prospectusplicht, waaronder de €2,5 miljoen-vrijstelling. Voor de toepassing van de €2,5 miljoen-vrijstelling wordt de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen opgeteld. Dit betekent dat de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen onder de €2,5 miljoen moet blijven, om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling.
In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat sprake is van een groep wanneer rechtspersonen en vennootschappen een economische eenheid vormen, waarin zij organisatorisch met elkaar zijn verbonden. Volgens de toelichting op de wet en jurisprudentie kan een groep in de kern worden omschreven als een samenstel van juridisch zelfstandige ondernemingen onder centrale leiding. 

Meerdere aanbiedingen? Kijk naar het groepsbegrip

Om te bepalen of gebruik kan worden gemaakt van de €2,5 miljoen-vrijstelling moet de aanbieder bij het doen van meerdere aanbiedingen van effecten aan het publiek via aan elkaar gelieerde entiteiten dus ook kijken of deze niet zijn aan te merken als ‘aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen’ wanneer de totale tegenwaarde van de aanbiedingen boven de grens van €2,5 miljoen zou uitkomen.

Verhoging vrijstellingsgrens

Naar verwachting zal de €2,5 miljoen-vrijstelling verhoogd worden naar een €5 miljoen-vrijstelling. Het groepsbegrip blijft ongewijzigd. De totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen zal vanaf dan onder de €5 miljoen moeten blijven, om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling.

Wat doet de AFM?

De AFM controleert of er terecht gebruik wordt gemaakt van vrijstellingen en uitzonderingen. Waar nodig kan de AFM handhavend optreden.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel