Terug

IFIAR: ''Verbetering kwaliteit wettelijke controles gaat te langzaam''

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

Op 3 maart 2016 heeft The International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), het internationale samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantstoezichthouders, haar 4e Inspection Findings Survey Report gepubliceerd over de uitkomsten van inspecties door IFIAR-leden. De belangrijkste conclusie is dat de geconstateerde tekortkomingen aanhoudend zijn en vergelijkbaar met eerdere jaren.

De uitkomsten in het rapport tonen een gebrek aan consistentie in de kwaliteit van wettelijke controles door de 6 grootste accountantsorganisaties en benadrukken de zorgen over de robuustheid van de stelsels van interne kwaliteitsbeheersing van deze organisaties. “Hoewel er een lichte verbetering is ten opzichte van het vorige rapport, is IFIAR niet tevreden dat er genoeg is gedaan om de tekortkomingen in de kwaliteit van wettelijke controles te doorgronden en aan te pakken,” aldus Janine van Diggelen, voorzitter van IFIAR.

Oproep tot meetbare verbetering in 2019

IFIAR is met de 6 grootste internationale netwerkorganisaties (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG en PwC) overeengekomen dat de komende 4 jaar wordt toegewerkt naar een vermindering van tenminste 25% van het aantal wettelijke controles bij beursfondsen waarbij door toezichthouders ten minste 1 bevinding is vastgesteld, zoals gerapporteerd door de leden van de Global Audit Quality werkgroep van IFIAR. Bevindingen zijn materiële tekortkomingen waaruit blijkt dat de controleverklaring onvoldoende is onderbouwd, of materiële fouten in de jaarrekening die niet zijn geadresseerd door de accountant.

Relatie met Nederland

De bevindingen van IFIAR zijn in lijn met de uitkomsten van het rapport ‘Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit september 2014. In dit rapport concludeerde de AFM dat Big 4-accountantsorganisaties te veel wettelijke controles hebben uitgevoerd die de AFM als onvoldoende had aangemerkt.

Gerben Everts, bestuurder bij de AFM: "De uitkomsten van onze wereldwijde collega-toezichthouders laten zien dat de tekortkomingen in de kwaliteit van de controles niet op zichzelf staan. De oplossing wordt gezocht in fundamentele hervormingen en cultuurverandering, zoals ook in het rapport 'In het publiek belang' is verwoord. De accountantsorganisaties hebben zich verbonden aan een intensief programma en een heldere doelstelling de kwaliteit te verbeteren. Omdat we als Nederland voorop lopen met het doorvoeren van daarvoor relevante verbeteringen, hopen we in Nederland tenminste een halvering van het aantal controles met een onvoldoende kwaliteit te kunnen constateren ten opzichte van de rapportage 2014. Naast het onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles van de Big-4, onderzoekt de AFM vanaf 2016 ook de ‘werking’ van de verbetermaatregelen. Met deze benadering hoopt de AFM tijdig in te kunnen grijpen als de doorvoering van de verbetermaatregelen vertraagt, of de daarin opgenomen waarborgen gebrekkig functioneren.”

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel