Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 24/03/16

AFM legt boete op aan Deloitte voor niet naleven zorgplicht

Update 27 mei 2016: Inmiddels is de boete rechtens onaantastbaar geworden. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 maart 2016 een bestuurlijke boete van € 1.810.000 opgelegd aan Deloitte Accountants B.V. (Deloitte). Zij krijgt deze boete omdat uit onderzoek van de AFM blijkt dat Deloitte van 7 december 2011 tot en met 22 mei 2013 niet aan haar zorgplicht heeft voldaan (artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties).

Controleverklaringen onvoldoende onderbouwd

Op accountantsorganisaties rust de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat haar accountants zich houden aan de beroepsregels. Bij Deloitte was in vier van de tien door de AFM onderzochte wettelijke controles sprake van zodanige tekortkomingen dat de accountant bij afgifte van de controleverklaring geen voldoende en geen geschikte controle-informatie had verkregen. Daarmee heeft Deloitte als organisatie in strijd met de wet gehandeld.

Boete

De AFM vindt een boete van € 1.810.000 passend en geboden voor deze overtreding. Bij het vaststellen van de boetehoogte heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding. Ook heeft de AFM rekening gehouden met het feit dat zij Deloitte eerder heeft beboet voor eenzelfde overtreding, waardoor het basisbedrag van de boete verplicht is verdubbeld. Verder is rekening gehouden met het feit dat de tekortkomingen deels plaatsvonden in een periode dat het oude (lagere) boeteregime van toepassing was.

2014 rapport over tekortkomingen

Accountants hebben een wettelijke controletaak. Beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op het oordeel van een accountant zoals opgenomen in de controleverklaring bij de jaarrekening. Dat kan alleen als een controleverklaring is onderbouwd met voldoende en geschikte controle-informatie. Uit een eerder onderzoek bij Deloitte en de andere drie Big 4-accountantsorganisaties is gebleken dat er ernstige tekortkomingen waren bij de controles van jaarrekeningen over het boekjaar 2012. In september 2014 heeft de AFM hierover een rapport gepubliceerd: 'Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties’. Met dit boetebesluit treedt de AFM op tegen de in het rapport genoemde tekortkomingen bij Deloitte.

Verandering en verbetering

De Big 4-accountantsorganisaties, waaronder Deloitte, hebben inmiddels diverse verbetermaatregelen aangekondigd. In 2015 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de opzet van de verandering en verbetermaatregelen bij OOB-accountantsorganisaties. De resultaten van dit onderzoek heeft de AFM in oktober 2015 gepubliceerd met het rapport ‘Dashboard 2015 Verandering en Verbetermaatregelen OOB-accountantsorganisaties’. Hieruit blijkt dat Deloitte werkt aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van haar wettelijke controles te verhogen en daarmee meer in het publiek belang te handelen. Dit jaar onderzoekt de AFM of de door de accountantsorganisaties opgezette maatregelen werken en onderzoekt de AFM opnieuw de kwaliteit van de wettelijke controles. Dit is ook terug te lezen in de Agenda 2016-2018

Het volledige boetebesluit is hiernaast te downloaden in pdf-formaat. Neem bij vragen of klachten contact op met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM 0800-5400 540 (gratis).

Meer informatie

Boetebesluit Deloitte

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.