Terug

AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

De toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zetten nieuwe stappen naar een verruiming van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven op de financiële markt.

Zo nodigen zij financiële marktpartijen uit om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregime voor innovatieve financiële diensten. Daarnaast starten AFM en DNB vandaag een gezamenlijke InnovationHub, de plek op hun beider websites waar nieuwe en bestaande innovatieve marktpartijen in de financiële sector met de toezichthouders in contact kunnen komen over vraagstukken op het gebied van financiële innovatie en regulering.

Meer ruimte voor innovatie

Met de InnovationHub en het daar gepubliceerde discussiedocument over het toegankelijker toezichtregime willen de AFM en DNB meer ruimte geven aan de positieve bijdrage van innovatie aan de concurrentie en efficiëntie van de financiële sector. Tegelijkertijd willen ze de mogelijke risico’s van innovatieve initiatieven bewaken vanuit hun mandaten als toezichthouder. De AFM richt zich hierbij op eerlijke en transparante financiële markten en DNB op solide en integere financiële instellingen. Samen delen beide toezichthouders de doelstellingen van de stabiliteit van het financiële stelsel en de duurzame welvaart in Nederland.

Raadplegen marktpartijen

In het discussiedocument vragen de AFM en DNB aan de markt om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector. Het doel is om te peilen welke aanpassingen volgens marktpartijen en andere betrokkenen nodig zijn, om daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van het juiste beleid en om AFM en DNB te helpen om dit beleid af te stemmen met toezichthouders en regelgevers in binnen- en buitenland. Marktpartijen kunnen tot 1 september via de InnovationHub reageren op het discussiedocument, waarbij de reacties – als de inzenders daar geen bezwaar tegen hebben - daar ook worden gepubliceerd. 

InnovationHub

De InnovationHub op de websites van de beide toezichthouders heeft als doel om nieuwe en bestaande financiële marktpartijen te ondersteunen bij vragen over regelgeving en beleid in het kader van innovatieve concepten of ideeën. Het gaat daarbij vooral om het eenvoudiger en op een centraal punt bieden van informele ondersteuning in een vroege fase van het operationaliseren van een financiële innovatie, voorafgaand aan een vergunningentraject.

Behalve met het vandaag uitgebrachte discussiedocument begint de InnovationHub met de mogelijkheid om laagdrempelig in contact te treden met de toezichthouders. In de tweede helft van 2016 worden de activiteiten verder uitgebouwd, waarbij de InnovationHub uit moet groeien tot een centrale vindplaats van beleidszaken die gerelateerd zijn aan financiële innovatie, zoals raadplegingen, beleidsvoorstellen, veelgestelde vragen en andere informatie. Op termijn kunnen evenementen rondom fintech-thema’s worden georganiseerd, en wordt gedacht aan meer algemene informatie-uitwisselingen rond fintech tussen marktpartijen en toezichthouders. 

Aanpassingen binnen en buiten wet- en regelgeving

In het discussiedocument presenteren AFM en DNB een aantal scenario’s voor de mogelijke  implicaties van innovatie voor de financiële sector en een aantal verkenningen voor aanpassingen binnen en buiten de bestaande wet- en regelgeving. Bij die laatste aanpassingen gaat het vooral om de instelling van een ‘regulatory sandbox’, een soort ‘proeftuin’ die neerkomt op een gecontroleerde omgeving voor het testen van innovatieve financiële producten en bedrijfsmodellen, naar voorbeeld van het initiatief dat de Britse collega-toezichthouder FCA recent nam.

Binnen de bestaande regelgeving wordt een aantal opties voorgelegd voor aanpassingen in de sfeer van de vergunningverlening. Zo worden opties voorgelegd over het verstrekken van een vergunning onder voorwaarden en een vrijwillige bankvergunning (‘opt-in’). AFM en DNB zullen bij de verwerking van de inzendingen nadrukkelijk ook de internationale context betrekken, aangezien bijvoorbeeld bij het verstrekken van een bankvergunning ook het Europese bankentoezicht vanuit Frankfurt (SSM) betrokken is. Medio juni organiseert DNB in Amsterdam een seminar voor internationale toezichthouders. Beide toezichthouders hebben daarnaast inmiddels stappen gezet om het proces van markttoegang toegankelijker op hun websites te presenteren.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans bij DNB (020-5243100, 06-524 96 961) en Michiel Gosens bij de AFM (020-7972000, 06-4664 4024).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel