Terug

AFM positief over deelname Rabobank aan herstelkader rentederivaten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

Rabobank heeft vandaag (7 juli 2016) bekend gemaakt zich te committeren aan het uniforme herstelkader rentederivaten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dit positief en in het belang van de klanten van Rabobank. Hierdoor zullen mkb'ers met een rentederivatencontract een passende compensatie krijgen.

Op 5 juli committeerden ABN Amro, ING, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers zich al. Met de deelname van Rabobank nemen nu 5 van de 6 betrokken banken deel aan het herstelkader. Hiermee zal het overgrote deel van de klanten worden gecompenseerd.

Deutsche Bank beraadt zich nog op deelname. Op 5 juli riep de AFM Deutsche Bank al op tot deelname aan het herstelkader. De AFM vindt het van groot belang dat ook de klanten van deze bank door middel van het herstelkader worden gecompenseerd.

De oplossing van de rentederivatenproblematiek door middel van een herstelkader volgt op het advies van de AFM op 29 februari 2016 aan de minister van Financiën om een commissie van onafhankelijke deskundigen in te stellen naar aanleiding van de tekortkomingen in de herbeoordelingen door de 6 betrokken banken.

Bij de uitvoering van het herstelkader krijgen externe beoordelaars een rol om er voor te zorgen dat het herstelkader op ieder dossier correct wordt toegepast. Zij stellen op die manier zeker dat de banken per klant de juiste compensatie verstrekken. De externe dossierbeoordelaars rapporteren aan de AFM. De AFM informeert periodiek de minister van Financiën over de kwaliteit en voortgang.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel