Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Loandome Fullfillment & Services Ltd

Maatregel

Beroep wordt ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Loandome Fullfillment & Services Ltd (Loandome F&S). De AFM vermoedt dat deze partij aan Nederlandse consumenten krediet aanbiedt of bemiddelt in krediet zonder een vergunning van de AFM. Op informatieverzoeken van de AFM heeft het bedrijf niet gereageerd. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Krediet Loandome F&S

Op de website www.loandome.com wordt consumenten de mogelijkheid geboden om krediet af te sluiten. Loandome F&S zou vervolgens als gemachtigde van een particuliere uitlener de kredietovereenkomst met een particuliere lener aangaan. Het aanbieden van of bemiddelen in krediet mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. Loandome F&S heeft geen vergunning voor het aanbieden van krediet, noch voor het bemiddelen daarin. De AFM heeft onder meer om een productieoverzicht en samenwerkingsovereenkomsten gevraagd om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Gevraagde informatie niet geleverd

Loandome F&S heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Deze partij is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat dit bedrijf niet aan de opgelegde last voldoet loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen of klachten over Loandome F&S kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). De AFM kan persoonlijke problemen niet oplossen en biedt geen persoonlijk (financieel) advies of bemiddeling. Klachten van consumenten laten de AFM zien waar er problemen zijn in de markt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel