Terug

AFM consulteert aanpassing regels activeren van klanten met een beleggingsverzekering

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de markt over het vereiste resultaat voor de categorie ‘overige beleggingsverzekeringen’ bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. Dit vereiste resultaat wordt opgenomen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). Daarnaast worden enkele andere wijzigingen aangebracht in de regels over het activeren van klanten met een beleggingsverzekering.

Een belangrijke wijziging die met dit consultatiedocument wordt doorgevoerd, is het vastleggen van het vereiste resultaat voor overige beleggingsverzekeringen, zoals bijvoorbeeld een studieplan. Bij de inwerkingtreding van de Nrgfo nazorg beleggingsverzekeringen op 21 juli 2015 was dit resultaat voor deze categorie nog niet opgenomen. In het voorstel wordt een vereist resultaat voor verzekeraars bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering met een overige doelstelling (overige beleggingsverzekeringen) vastgesteld. In het kort betekent dit dat verzekeraars klanten met een overige beleggingsverzekering vóór 1 januari 2018 moeten activeren. Door het activeren van klanten met een beleggingsverzekering bieden verzekeraars hun klanten inzicht in de huidige stand van zaken van de beleggingsverzekering en van de mogelijkheden om hun positie te verbeteren en hen vervolgens een bewuste keuze laten maken over hun beleggingsverzekering. 

Twee bepalingen toegevoegd

Daarnaast worden twee bepalingen ten aanzien van hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen toegevoegd. De eerste bepaling betekent kortgezegd dat klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering die altijd in een spaarfonds hebben belegd -en daarmee het doelkapitaal altijd behalen-, niet geactiveerd hoeven te worden. De tweede bepaling betekent in grote lijnen dat verzekeraars klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering, die na enige tijd in een spaarfonds zijn gaan beleggen en die het doelkapitaal van de verzekering altijd behalen, met het verschaffen van bepaalde informatie zijn geactiveerd. Hiermee wordt een bestaande praktijk van voor de inwerkingtreding van de regels over het activeren van klanten met een beleggingsverzekering alsnog geformaliseerd.

De consultatieperiode loopt van 14 januari tot 24 februari 2016. Reacties op de consultatie kunnen per e-mail op nrgfo@afm.nl worden ingediend. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel