Terug

Implementatie Transparantierichtlijn legt nieuwe verplichtingen op aan effectenuitgevende instellingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

(Update 29 januari 2016)  Met de implementatie van de Transparantierichtlijn zullen effectenuitgevende instellingen aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen. Zo worden alle uitgevende instellingen van effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie, verplicht hun lidstaat van herkomst bekend te maken. De verplichting treedt vanaf 29 januari 2016 in werking en de bekendmaking moet voor 27 februari gedaan zijn. Deze verplichting is één van de wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

In december van 2015 is de implementatiewet Wijzigingsrichtlijn Transparantie door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee kan de aangepaste Transparantierichtlijn worden verankerd in de Nederlandse wetgeving. Dit heeft onder meer wijzigingen in de Wft tot gevolg.

De wijzigingen in de Wft zijn 29 januari 2016 in werking getreden en hebben impact op meerdere onderwerpen.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de verplichting voor uitgevende instellingen om hun lidstaat van herkomst bekend te maken
  • het afschaffen van de verplichting om tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar te stellen
  • de introductie van publicatie van een jaarlijks verslag over betalingen aan overheden voor specifieke bedrijfssectoren
  • enkele wijzigingen op het gebied van aandeelhoudersmeldingen

Meer informatie

Wat er specifiek wijzigt, kunt u vinden in de gepubliceerde implementatiewet.

De AFM zal op korte termijn de belangrijkste vragen en antwoorden op de website publiceren met de wijzigingen op het gebied van aandeelhoudersmeldingen. (Update oktober 2016: er komen geen veelgestelde vragen over dit onderwerp, in plaats daarvan kunt u de geactualiseerde leidraad bekijken.)

Hier leest u meer over de bekendmakingsprocedure van de lidstaat van herkomst.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel